Mal’n – Malungs OK:s klubbtidning

  • Mal’n är klubbens officiella klubbtidning och utkommer för närvarande med två nummer per år. Här under finner ni alltid det senaste numret av Mal’n. Alla i klubben är gemensamt ansvariga för att bidra med artiklar till tidningen och Lena Gustafsson är ansvarig för att sammanställa dessa. Artiklar och material som man vill föra in i Mal’n kan mailas till g.lena.gustafsson@telia.com

    För att kunna öppna filen krävs att du har programmet Adobe Reader installerat på din dator. Programmet är gratis och kan hämtas från Adobe’s hemsida.

    Mal’n_2015-1 – Uppladdad 2015-05-25
    Mal’n_2012-1 – Uppladdad 2012-04-18

  • Maln_omslag15