BREDDVERKSAMHET

TRÄNINGS- & TÄVLINGSPROGRAM 2021

Årets tränings- och tävlingsprogram är p.g.a. Coronapandemin att betrakta som preliminärt.
Restriktioner kan göra att arrangemang flyttas eller ställs in.

TRÄNINGSRUTINER

Klubben arrangerar gemensamma träningar onsdagar under vår- och höstsäsong, ungdomar,
äldre och nybörjare i alla åldrar är välkomna och det kostar inget att delta. Träningarna börjar
17.30. man startar när man vill, med eller utan tidtagning. Som träningsansvarig lägger du
banorpå ca 5 km, 3 km och en lätt bana på 1-2 km. Karta och område får du välj själv men
undvik att lägga ungdomsbanor på gamla kartor som inte längre stämmer med verkligheten.
Ta gärna hjälp av Lars Gunnarsson eller någon annan som kan skriva ut akuella kartor banor.
Du sätter upp affisch på tavlan vid ICA-parkeringen senast två dagar före, hänger ut skärmar,
tillhandahåller kartor och ansvarar för träningskvällen.

Den träningsansvarige ska även se till
att aktuella Corona- restriktioner följs, att deltagarna håller avstånd och risken för
smittspridning minimeras. När det gäller detta har så klart även deltagarna själva ett eget
ansvar.

Efter träningen lägger du kartorna i lådan vid tavlan för dem som vill springa banorna
en annan dag. Kontrollerna låter du sitta ute en vecka och tar bort kartorna ur lådan strax
innan du tar in kontrollerna. Sätt upp resultat på tavlan så snart som möjligt. Du som är
uttagen som en av de träningsansvariga får själv byta dag med någon annan om dagen du är
uppsatt på inte passar. Skärmar mm. finns i förrådet på sportfältet. Nyckel finns hos
Petterssons Foto och på kansliet, tel 070-626 19 85.

TÄVLINGSRUTINER

Anmälan till tävlingar görs via orientering.se och Eventor. Du behöver en kod
för att logga in på anmälningssidan och den kan du få på kansliet. Om du inte springer en
tävling som du är anmäld till betalar du hela startavgiften själv, du får även betala
efteranmälningsavgiften om du är efteranmäld till någon tävling. Du får en räkning efter
säsongens slut.