UNGDOMSVERKSAMHETEN

Vår ungdomsverksamhet utgörs av 20-talet barn och ungdomar i åldrarna 7-16 år. Under vår och höst arrangerar vi nybörjarkurser för de allra minsta och de äldre hakar på ordinarie träningsorienteringar med anpassade banor efter respektive nivå.

Under vår och höst träffas vi också en gång i veckan för löpträning och de äldre ungdomarna ytterligare en gång för ren teknikträning.

Läger och /eller träningsdagar för klubbens ungdomar anordnas minst en helg per år, ofta i klubbstugan på Byråsen eller uppe i Sälenfjällen, med den populära myrfotbollen som ett inslag. Vissa år hinner vi med fler läger, då de senare brukar vara på helt ”okänd” mark. De som vill får tävla och till tävlingarna brukar vi samåka i möjligaste mån. Vi deltar både i lokala ”närtävlingar” (Siljansserien är ett exempel) och i tävlingar lite längre bort, men oftast inom länsgränsen. Vi är själva arrangörer till en av deltävlingarna i Siljansserien. En av årets höjdpunkter i tävlingssammanhang är Dala-Dubbeln där ungdomar från hela landet deltar. Under klubbens större arrangemang såsom Fjällmaraton och 3+3 brukar ungdomarna vara med och hjälpa till som funktionärer och även delta i loppen, om de vill.

Vill du vara med i föreningens barn- och ungdomsverksamhet?

Kontakta någon av våra ungdomsledare:

VID KONDOLEANSER – TÄNK PÅ MALUNGS OK´S UNGDOMSFOND

Ombud:
Gunnar Mattsson
Petterssons Foto
0280-10368