UNGDOM

UNGDOMSVERKSAMHET

Vår ungdomsverksamhet utgörs av 20-talet barn och ungdomar i åldrarna 7-16 år. Under vår och höst arrangerar vi nybörjarkurser för de allra minsta och de äldre hakar på ordinarie träningsorienteringar med anpassade banor efter respektive nivå.

Under vår och höst träffas vi också en gång i veckan för löpträning och de äldre ungdomarna ytterligare en gång för teknikträning.

Läger och/eller träningsdagar för klubbens ungdomar anordnas minst en helg per år - ofta i klubbstugan på Byråsen eller i Sälenfjällen. Om fler läger planeras in brukar dessa vara på ”okänd” mark. De ungdomar som vill får tävla och till tävlingarna brukar vi samåka i möjligaste mån. Vi deltar både i lokala ”närtävlingar” (Siljansserien är ett exempel) och i tävlingar lite längre bort, men oftast inom länsgränsen. Vi är själva arrangörer till en av deltävlingarna i Siljansserien. En av årets höjdpunkter i tävlingssammanhang är Dala-Dubbeln där ungdomar från hela landet deltar. Under klubbens större arrangemang Fjällmaraton och 3+3 brukar ungdomarna vara med och hjälpa till som funktionärer och även delta i loppen, om de vill.

LEDARE

Kontakta någon av våra ungdomsledare:

Jenny Eriksson
limajenny74@gmail.com
072-588 66 43

Therese Gellerbrant
therese_gellerbrandt@hotmail.com
070-569 27 82

Jörgen Norén
jorgen.noren@malungselnat.se
070-375 72 84

ANMÄLAN & PROGRAM

För program över träningar, träningsorienteringar, tävlingar och annat skoj - se Anmälan & Program.

VID KONDOLEANSER – TÄNK PÅ MALUNGS OK´S UNGDOMSFOND

OMBUD: Gunnar Mattsson
MOBIL: 070-597 24 74
EPOST: kansli@malungsok.se

FÖLJ OSS

HITTA TILL OSS

Malungs OK Skogsmårdarna
Skolgatan 2
782 30 Malung